Tag: Maria Czapska

Zapowiedź nowej książki polsko-amerykańskiego dziennikarza Tadeusza Lipienia: Głód prawdy — walka Józefa i Marii Czapskich z propagandą Kremla.
Cold War, Glos Ameryki, Highlights, History, Poland, Russia, VOA, VOA80

Głód prawdy — walka Józefa i Marii Czapskich z propagandą Kremla

Zapowiedź nowej książki polsko-amerykańskiego dziennikarza Tadeusza Lipienia: Głód prawdy — walka Józefa i Marii Czapskich z propagandą Kremla. Słowo wstępne Głód prawdy analizuje wkład dwóch wybitnych postaci polskiej emigracji politycznej drugiej połowy XX wieku do walki z cenzurą i indoktrynacją w krajach za żelazną kurtyną i z propagandą komunistyczną na Zachodzie. Józef Czapski i Maria Czapska — brat i siostra…

Read more
Zapowiedź nowej książki polsko-amerykańskiego dziennikarza Tadeusza Lipienia: Głód prawdy — walka Józefa i Marii Czapskich z propagandą Kremla.
Cold War, Glos Ameryki, Highlights, VOA, VOA80

Hunger for Truth – Józef and Maria Czapski’s Fight Against Kremlin Propaganda

The announcement of a new book by Polish-American journalist Ted Lipien (Tadeusz Lipień): Hunger for Truth – Józef and Maria Czapski’s Fight Against Kremlin Propaganda. Foreword Hunger for Truth analyzes the contribution of two prominent Polish political exiles in the second half of the 20th century to the struggle against censorship and indoctrination in countries behind the Iron Curtain and…

Read more
Józef Czapski and Maria Czapska
Cold War, Featured, Glos Ameryki, History, International Broadcasting, OWI, Poland, Radio, RFE, RL, Russia, VOA, VOA80

Maria Czapska and Józef Czapski – Unknown Links to Censorship and Refugee Journalism at Voice of America

Józef Czapski (1896-1993) was a major artistic and literary figure of the Cold War period Polish refugee community in the West. He was a painter, writer, a pacifist who became a military officer, a prisoner in the Soviet Union, and a witness to the coverup of one of the major war crimes of the 20th century. His sister, Maria Dorota…

Read more