Tag: Tadeusz Lipień

Congress, Featured, Highlights, History, International Broadcasting, Media, OWI, Poland, Ukraine, VOA

Voice of America’s refusal to call Hamas attackers ‘terrorists’ helps to perpetuate violence | Ted Lipien in The Hill

A clip from raw footage posted by the Voice of America in 2017 without any balance. VOA’s refusal to call Hamas attackers ‘terrorists’ helps to perpetuate violence | BY TED LIPIEN, OPINION CONTRIBUTOR FOR THE HILL Here is some background reading for my latest op-ed in The Hill, in which I react to how Voice of America (VOA) senior journalists,…

Read more
Zapowiedź nowej książki polsko-amerykańskiego dziennikarza Tadeusza Lipienia: Głód prawdy — walka Józefa i Marii Czapskich z propagandą Kremla.
Cold War, Glos Ameryki, Highlights, History, Poland, Russia, VOA, VOA80

Głód prawdy — walka Józefa i Marii Czapskich z propagandą Kremla

Zapowiedź nowej książki polsko-amerykańskiego dziennikarza Tadeusza Lipienia: Głód prawdy — walka Józefa i Marii Czapskich z propagandą Kremla. Słowo wstępne Głód prawdy analizuje wkład dwóch wybitnych postaci polskiej emigracji politycznej drugiej połowy XX wieku do walki z cenzurą i indoktrynacją w krajach za żelazną kurtyną i z propagandą komunistyczną na Zachodzie. Józef Czapski i Maria Czapska — brat i siostra…

Read more
Zapowiedź nowej książki polsko-amerykańskiego dziennikarza Tadeusza Lipienia: Głód prawdy — walka Józefa i Marii Czapskich z propagandą Kremla.
Cold War, Glos Ameryki, Highlights, VOA, VOA80

Hunger for Truth – Józef and Maria Czapski’s Fight Against Kremlin Propaganda

The announcement of a new book by Polish-American journalist Ted Lipien (Tadeusz Lipień): Hunger for Truth – Józef and Maria Czapski’s Fight Against Kremlin Propaganda. Foreword Hunger for Truth analyzes the contribution of two prominent Polish political exiles in the second half of the 20th century to the struggle against censorship and indoctrination in countries behind the Iron Curtain and…

Read more