Tag: Mszana Dolna

Cold War, Glos Ameryki, History, International Broadcasting, Photo, Poland, Public Diplomacy, Religion, VOA

MSZANA DOLNA NA 150-TĄ ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Tadeusz Lipień

4-go lipca Ameryka obchodziła Dzień Niepodległości.  Ten szkic ma na celu przypomnienie jak mieszkańcy międzywojennej Rzeczypospolitej obchodzili w 1926 r. w wyjątkowy sposób 150-tą rocznicę podpisania amerykańskiej Deklaracji Niepodległości. Włączyłem do niego także osobiste wspomnienia o moich krewnych i innych mieszkańcach mojej rodzinnej miejscowości Mszany Dolnej, którzy w 1926 r. przesłali specjalne życzenia narodowi amerykańskiemu.

Wojewodztwo Lubelskie (Lublin Province); Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States: Representatives of palatinates and districts, provincial organizations, military institutions, social organizations, and faculty and students of academic institutions; Volume 2
Wojewodztwo Lubelskie (Lublin Province); Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States: Representatives of palatinates and districts, provincial organizations, military institutions, social organizations, and faculty and students of academic institutions; Volume 2; The Library of Congress Collection; 1926

Województwo Lubelskie; Polskie deklaracje szacunku i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych: przedstawiciele województw i okręgów, organizacje prowincjonalne, instytucje wojskowe, organizacje społeczne, wydziały i studenci instytucji akademickich; Tom 2; Kolekcja Biblioteki Kongresowej; 1926 r.

Read in English: “History’s Greatest Fourth of July Birthday Card: A Personal Story of Polish-American Friendship

Read more