Yearly Archives: 2017

Exhibitions Updates, RFE, RL, VOA

SOLZHENITSYN Target of KGB Propaganda and Censorship by Voice of America

OPINION Cold War Radio Museum How Voice of America Censored Solzhenitsyn       SOLZHENITSYN Target of KGB Propaganda and Censorship by Voice of America   By Ted Lipien     This research article written for Cold War Radio Museum website to coincide with the 100th anniversary of the 1917 Bolshevik coup in Russia deals primarily with censorship at the…

Read more
RFE, VOA

Radio Liberty Fails on Russian Interference

OPINION How Voice of America Censored Solzhenitsyn   Radio Liberty Fails on Russian Interference   By Ted Lipien   The vast majority of political propaganda and disinformation in U.S. media is originated domestically by American commentators, partisan think-tanks, reporters and social media users. But all too often, U.S. government officials, as well as journalists, both government-hired as in the Voice…

Read more
Cold War, Glos Ameryki, History, International Broadcasting, Photo, Poland, Public Diplomacy, Religion, VOA

MSZANA DOLNA NA 150-TĄ ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Tadeusz Lipień

4-go lipca Ameryka obchodziła Dzień Niepodległości.  Ten szkic ma na celu przypomnienie jak mieszkańcy międzywojennej Rzeczypospolitej obchodzili w 1926 r. w wyjątkowy sposób 150-tą rocznicę podpisania amerykańskiej Deklaracji Niepodległości. Włączyłem do niego także osobiste wspomnienia o moich krewnych i innych mieszkańcach mojej rodzinnej miejscowości Mszany Dolnej, którzy w 1926 r. przesłali specjalne życzenia narodowi amerykańskiemu.

Wojewodztwo Lubelskie (Lublin Province); Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States: Representatives of palatinates and districts, provincial organizations, military institutions, social organizations, and faculty and students of academic institutions; Volume 2
Wojewodztwo Lubelskie (Lublin Province); Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States: Representatives of palatinates and districts, provincial organizations, military institutions, social organizations, and faculty and students of academic institutions; Volume 2; The Library of Congress Collection; 1926

Województwo Lubelskie; Polskie deklaracje szacunku i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych: przedstawiciele województw i okręgów, organizacje prowincjonalne, instytucje wojskowe, organizacje społeczne, wydziały i studenci instytucji akademickich; Tom 2; Kolekcja Biblioteki Kongresowej; 1926 r.

Read in English: “History’s Greatest Fourth of July Birthday Card: A Personal Story of Polish-American Friendship

Read more
Glos Ameryki, History, Photo, Poland, Public Diplomacy, Religion, VOA

History’s Greatest Fourth of July Birthday Card: A Personal Story of Polish-American Friendship

By Ted Lipien

Today, July 4, 2017, America celebrates its Independence Day.  This article is about a unique way in which the citizens of the interwar Polish Republic marked in 1926 the 150th anniversary of the signing of the American Declaration of Independence. I combined it with a personal story about my relatives and other inhabitants of my former hometown of Mszana Dolna who participated in the 1926 4th of July celebrations.

Wojewodztwo Lubelskie (Lublin Province); Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States: Representatives of palatinates and districts, provincial organizations, military institutions, social organizations, and faculty and students of academic institutions; Volume 2
Wojewodztwo Lubelskie (Lublin Province); Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States: Representatives of palatinates and districts, provincial organizations, military institutions, social organizations, and faculty and students of academic institutions; Volume 2; The Library of Congress Collection; 1926

Read in Polish: “MSZANA DOLNA NA 150-TĄ ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Read more
VOA

Why WWII Voice of America ignored the Holocaust

“The Voice of America—the United States Government overseas radio broadcasting station founded in 1942—ignored the subject of the Holocaust throughout the Second World War,” American scholar Holly Cowan Shulman wrote in a 1997 article published in Historical Journal of Film, Radio and Television. She noted that U.S. government officials in charge of VOA were “either Jewish or philo-Semites,” but the…

Read more